Termeni si Conditii

 

 

1. Informatii generale.

OKCREDIT IFN S.A. (denumită în continuare OKCREDIT), cu sediul în București, Strada Povernei, nr. 15-17, etaj 2, Sector 1, având CIF 45322839 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/21423/2021, înregistrată în Registrul General al IFN ținut de Bănca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110373/11.03.2022 și în Registrul Special al Băncii Naționale a României cu nr. RS-PJR-41-110141/01.11.2022, este o instituție financiară nebancară care realizează activități de creditare.

Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea OKCREDIT.

OKCREDIT poate modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Informațiile cuprinse în acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ și trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare și nici nu reprezintă sfaturi sau recomandari pentru investiții sau contractarea unui împrumut sau produs financiar.

OKCREDIT nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de către terțe părți și nu raspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terți ca urmare a utilizării informațiilor cuprinse în prezentul site.

Produsele și serviciile descrise în acest site, precum și mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a OKCREDIT sau a altor parteneri contractuali ai OKCREDIT, ele neputând fi reproduse sau folosite de catre un alt terț, sub sancțiunea legislatiei aplicabile.

 

2. Informații utile cu privire la servicii și plăți. Acord privind debitarea cardului bancar.

OKCREDIT este o instituție financiară nebancară care acordă credite către consumatori.  Contractele de credit oferite de OKCREDIT sunt contracte încheiate la distanță.  După ce veți crea contul de client și veți formula o cerere de acordare credit online, pe site-ul www.okcredit.ro, anexând  documentele solicitate și această cerere va fi aprobată, vă vor fi  aduse la cunoștință, prin generare online, pe site (în contul de client), informațiile obligatorii conținute în formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori”. După ce veți  declara că ați citit și a înțeles aceste informații, vi se va pune la dispoziție, prin generare online, pe site (în contul de client), un proiect al contractului. Contractul va fi și semnat electronic de către OKCREDIT, atașându-se o semnătură electronică calificată, iar dumneavoastră veți semna  prin mijloace electronice (accesând butonul Semnează si introducând codul unic primit prin SMS în acest sens).

Acceptând acești Termeni și conditii, precum și semnând contractul de credit, sunteți de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de catre OKCREDIT a cardului bancar. Sunteți de asemenea de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizați datele cardului către procesatorul de plăți partener al OKCREDIT, Euplatesc.ro, și că informațiile cu privire la card să fie verificate și validate de către OKCREDIT, autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție de validare a cardului, fără a presupune costuri pentru dumneavoastră.

Autorizați expres și irevocabil OKCREDIT, pe toată perioada cuprinsă între data încheierii contractului de credit și executarea integrală a tuturor obligațiilor rezultate din acesta,  să debiteze cardul cu sumele datorate la scadență (valoarea totală platibilă), precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și alte costuri datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

Pentru rambursarea anticipată și exercitarea dreptului de retragere se vor putea utiliza oricare din modalitățile de încasare prevăzute mai jos, cu înștiințarea prealabilă a OKCREDIT, fără a vă fi percepute comisioane de către OKCREDIT:

-  debitarea automată a cardului bancar;

-  virament în contul OKCREDIT;

-  depunere numerar în contul OKCREDIT.

 

În ipoteza în care ați achitat sume în plus sau ați achitat sume nedatorate, indiferent de canalul de plată utilizat, vă rugăm să ne contactați pentru clarificarea situației,. După clarificarea situației, vi se va solicita să formulati o cerere de restituire sume, în scris și semnată olograf, cu indicarea sumei de returnat și a contului în care doriți să primiți suma.

 

3. Informații privind crearea contului de client.

 

Pentru a putea aplica pentru acordarea unui credit pe site-ul OKCREDIT, este necesar să creați un cont de client. Acesta se va crea în secțiunea dedicată fiind necesare o serie de informații care se vor prelua automat în cererea de credit. Nu vor fi solicitate pentru crearea contului de client alte date și informații decât cele strict necesare completării cererii de credit și încheierii contractului de credit. Având în vedere specificul contractului de credit încheiat cu OKCREDIT, acela de contract la distanță, crearea unui cont de client este obligatorie, acesta reprezentând locul de întalnire a cererii și ofertei de creditare și cel de încheiere a contractului de credit. Contul de client asigură o comunicare confidențială și în stricte condiții de securitate intre OKCREDIT si dumneavoastra, fiind și loc de stocare a documentelor contractuale (documentație pentru analiză, documente și informări contractuale și precontractuale, contracte și formulare, mijloace electronice de semnare etc).

Contul de client se va crea și utiliza în condiții de deplină securitate, astfel încat va rugăm să vă creați parole puternice pentru a preîntâmpina accesari ilegale.

 

4. Informatii utile privind platile online.

Debitările în vederea rambursării sumelor împrumutate și datorate se vor realiza prin intermediul platformei Euplatesc.ro sub rezerva acceptării termenilor și condițiilor prevăzuți în prezentul document.

Euplatesc.ro asigură funcția de procesator de plăți pentru tranzacțiile cu card bancar realizate în executarea contractului încheiat cu OKCREDIT. Plățile cu cardul online sunt efectuate prin redirecționarea plătitorului către site-ul Euplatesc.ro; redirecționarea asigură confidențialitatea datelor cardului procesat – OKCREDIT nu vizualizează și nu stochează datele cardului utilizat pentru efectuarea rambursărilor.

Pentru efectuarea rambursărilor prin debitarea directă a cardului, plătitorul nu este comisionat; orice comision impus de către procesatorul de plăți, după caz, este suportat integral de către OKCREDIT.

Plațile se efectuează instant, iar procesarea lor este facută zilnic, pentru ziua precedentă.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât LEI, tranzacțiile se efectuează în LEI, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului din ziua plății.

Pentru utilizarea cu succes a debitării directe pentru sumele datorate în baza contractului de credit, este obligatorie completarea corectă a informațiilor solicitate în procesul de completare a cererii de credit, precum și exprimarea acordului dumneavoastră privind Termenii și condițiile. Exprimarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții se realizează în mod neechivoc prin aplicarea bifei în caseta dedicată.

5. Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal.

OKCREDIT respectă viața privată a tuturor persoanelor vizate cu care este în contact, indiferent dacă procesarea datelor se realizează în nume propriu sau în numele și pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca dumneavoastră să întelegeți ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum și care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate. De aceea, vă îndemnăm să lecturați prezenta Politică de Confidențialitate, care vă va oferi mai multe informații referitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către OKCREDIT.

Aceasta politică de confidențialitate stabilește modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când controlam independent sau împreună cu alți operatori și deci suntem responsabili cu privire la operațiunea de procesare (ex: când realizăm activități de colectare creanțe sau de achiziție a acestora etc.)

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, OKCREDIT IFN SA, vă informează:

 

OKCREDIT, în calitate de operator, prelucrează datele dumneavoastră în calitate de: clienți/potențiali clienți/foști clienți, beneficiari/potențiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client în relația cu OKCREDIT.

OKCREDIT prelucrează exclusiv datele care îi sunt necesare scopurilor prelucrării.

Scopurile prelucrării: OKCREDIT prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau colectate din alte surse în vederea prestării serviciilor de creditare ce constituie obiectul său de activitate; datele sunt colectate și prelucrate în diferitele etape aferente  încheierii contractului de creditare, după cum urmează: crearea contului de utilizator, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea acordurilor legale și a contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare silita a creanțelor restante. Totodată, în măsura în care v-ați exprimat în mod expres consimțământul, datele pot fi prelucrate în scopul derulării activităților de marketing. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și în scopul îndeplinirii unor obligații legale, precum cele fiscale, contabile, privind privind auditul intern și statutar, protecția consumatorilor sau prevenirea și combaterea spălării banilor și implementarea sancțiunilor internaționale.

Datele speciale

In general nu prelucrăm date speciale, însă este posibil ca în cursul relației contractuale să ne furnizați asemenea date, de exemplu privind sanătatea dvs., dar pe care le vom prelucra exclusiv  în scopul identificării unor alternative de plată a creditului.

 

Temeiul legal al prelucrării: Temeiul prelucrării este constituit din: (1) consimțământul dumneavoastră exprimat în mod liber și explicit, privind datele necesare activității de marketing, identificarea unor alternative de plată a creditului și pentru crearea contului utilizator, (2)  încheierea și executarea, la solicitarea dumneavoastră, a contractului de credit, pentru operațiunile de cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, (3) interesul legitim al operatorului pentru activitatea de colectare/cesiune de creanțe/executare silită a creanțelor restante, (4) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile (legislația specifică în domeniul creditării, legislația privind spălarea banilor și combaterii actelor de terorism, legislația sectorială, legislația privind protecția consumatorilor) pentru cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, păstrarea datelor ulterior încetării contractului, audit.

 

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfașurarea activităților aflate în legătura cu contractul de creditare și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, OKCREDIT poate comunica datele dumneavoastră către autorități și organisme publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari, după cum urmează:

 • Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, auditori statutari, alte autorități de stat;
 • Pentru analiza bonității și evaluarea riscului, către Agenția Națională  de Administrare Fiscală și Biroul de Credit;
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanți, experți, notariate, case de avocatură, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societăți de arhivare, instituții bancare);
 • La solicitarea expresă: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, autoritatea judecatorească, autorități publice centrale și locale, poliție, organizații de cercetare a pieței.

 

Categoriile de împuterniciți:

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului. În plus, împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor). 

 

De reținut: Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni comerciale și de cele mai multe ori este vorba despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigură tehnologia prin care Operatorul să-și poată îndeplini atribuțiile. 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților și nu este obligatoriu ca toți împuterniciții să fie utilizați în vederea prelucrării datelor dumneavoastră.

Categorii de împuterniciți:

 • Firma de contabilitate (România)
 • Firma de găzduire servere (România)
 • Firma de soft contabil (România)
 • Firma de colectare creanțe (România)
 • Birouri executori judecătorești/societăți de avocatură (România)
 • Instituții bancare (România)
 • Furnizori de servicii de comunicații (România)

Acest tip de comunicare este ocazională sau permanentă, în funcție de situație.

 

Durata prelucrării: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, regulamentele BNR, termenele de arhivare stabilite prin legea arhivării, legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor, legislația privind protecția consumatorilor. Pentru cazurile de prelucrare care se realizează exclusiv pe baza consimțământului,  precum prelucrarea în scop de marketing direct, retragerea consimțământului duce la încetarea prelucrării.

 

Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus (cu excepția prelucrării în scop de marketing), vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre,  nu vom putea să încheiem contractele de creditare  pe care ni le solicitați sau nu vom putea executa contractul de creditare în care sunteți/veți fi parte. Pe parcursul colectării datelor cu caracter personal, câmpurile obligatorii vor fi marcate distinct.

 

Prelucrare date personale în scop de marketing direct 

În măsura în care ați fost de acord, manifestându-vă consimțământul în mod explicit, OKCREDIT și/sau partenerii săi pot prelucra în scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nașterii, adresa, adresa e-mail, număr de telefon.  

Pentru îndeplinirea scopului de marketing direct, OKCREDIT, prin departamentele specializate, selectează si analizează(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afară de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mențiunea că nu este utilizat concomitent întregul set de date.

 

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitații la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client,  personalizarea comunicării cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii și altele asemenea. Daca v-ați exprimat dezacordul (respectiv dacă nu v-ați manifestat expres consimțământul în acest sens), datele dvs nu vor fi prelucrate în scop de marketing direct.

 

(2)„creare de profiluri” înseamnă orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situația economică, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă.

(3) Selecția și analiza nu sunt scopuri diferite de scopul inițial, nici operațiuni de prelucrare de sine-stătătoare, ci modalități prin care se realizează scopul de marketing direct. 

 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că oricând pe durata prelucrării datelor puteți retrage consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea în scop de marketing, direct din contul de client Okcredit sau prin intermediul unui e-mail/adresă scrisă adresate operatorului, ceea ce nu va influența în niciun fel încheierea sau executarea contractului de credit.

 

Drepturile persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor personale

 

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, dumneavoastră  beneficiați  de dreptul de acces la date, de informare, de rectificare, de ștergere sau uitare, de portabilitate a datelor, de restricționarea prelucrării și de opoziție.

Dreptul la informare:

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale, fapt care se realizează prin intermediul prezentei note de informare.

 

Dreptul de acces:

Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării.

 

Dreptul de rectificare:

Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete.

 

Dreptul de ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal, în masura in care prelucrarea este ilegală, nu mai subzista temeiurile prelucrării etc. Dreptul la ștergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".

 

 

Dreptul de portabilitate:

Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

 

Dreptul la opoziție:

Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice / istorice și al statisticilor.

 

Dreptul de restricționare a prelucrării:

Din momentul în care ați cerut rectificarea datelor dumneavoastră, sau dacă ați obiectat cu privire la procesare și până vom putea să investigăm situația sau să confirmăm acuratețea datelor dumneavoastră (sau să le rectificăm conform instrucțiunilor), sunteți îndreptăţit să solicitați restricţionarea procesării.

 

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale în acest scop, aveți dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.

În plus față de drepturile menționate anterior, aveți dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi mai multe informații despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și despre procedurile de petiționare ale acesteia la adresa www.dataprotection.ro. Totodată, aveți dreptul de a exercita acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în privința datelor cu caracter personal au fost încălcate ca urmare a prelucrării acestora fără a se respecta prevederile GDPR.

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm sa ne informați în cel mai scurt timp posibil.

 

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionațe mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti să contactați OKCREDIT la adresa de e-mail: dpo@okcredit.ro, în atentia Responsabilului cu Protectia Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai jos:

 

Societatea - OKCREDIT IFN SA

 • Adresa: București, Sector 1, Strada Povernei, nr. 15-17, etaj 2
 • Reg. Com. nr.: J40/21423/2021
 • CUI: 45322839
 • Nr. contact: 031.9036
 • Adresa e-mail: contact@okcredit.ro

 

DPO

 • Adresa: București, Sector 1, Strada Povernei, nr. 15-17, etaj 2
 • Nr. contact: 031.9036
 • Adresa e-mail: dpo@okcredit.ro

6. Declarația privind beneficiarul real și calitatea de persoană expusă public

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați pe proprie raspundere că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le-ați solicitat cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către OKCREDIT orice modificare aparută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord că acordarea împrumutului este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute. În sensul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, tranzacția pentru care ați apelat la OKCREDIT, respectiv creditul solicitat.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați de asemenea  pe proprie raspundere că nu sunteți persoană expusă public (șef de stat, șef de guvern, ministru, secretar de stat, parlamentar, membru în organele de conducere ale partidelor politice, membru al curtii constitutionale, membru al curtii supreme, membru al unei instanțe de nivel înali, ale carei hotărâri se pot ataca doar în căi extraordinare, membru al organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membru al organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale,  ambasador,  însărcinat cu afaceri, ofiţer superior în forţele armate, membru al consiliilor de administraţie sau al consiliilor de supraveghere, sau persoană care deţine funcţii de conducere în regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat sau companii naţionale, director, director adjunct sau membru al consiliului de administraţie sau membru al organelor de conducere în cadrul unei organizaţii internaţionale), membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, concubin/ă, copil si soț/soție/concubin/ă a acestuia, parinte) sau persoană cunoscută ca asociat apropiat  cu o astfel de persoană. Vă obligați să comunicați de îndată către OKCREDIT orice modificare aparută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord ca acordarea împrumutului este conditionață de calitatea de a nu fi persoană expusă public, membru de familie al aceastuia sau asociat apropiat cu o astfel de persoană.

7. Cookies

Site-ul www.okcredit.ro utilizează cookie-uri.

Acest website folosește cookie-uri atât cookie-uri proprii cât și cookie-uri de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile utilizate pe prezentul site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a imbunătăți experiența online. Site-ul folosește cookie-uri, pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile obținute din aceste cookie-uri nu sunt stocate în baza de date și odată cu închiderea browserului cookie-urile sunt șterse din calculatorul utilizatorului.

Ce este un “cookie”?

Prin "cookie" se înțelege un fisier text care conține informații privitoare la activitatea unui anumit utilizator de site (pagini vizitate, data și ora vizitării, informații privind autentificarea pe site). Colectarea acestor date se face exclusiv în scopul asigurării securității datelor colectate prin intermediul site-ului, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de OKCREDIT clienților săii. Fiecare browser accepta implicit "cookies".

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

    Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare)

    Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astel încât să poți naviga cu încredere pe internet.  Mai multe detalii referitoare la Cookies poți afla pe https://allaboutcookies.org/.

8. Copyright

OKCREDIT deține drepturile legale privind marca, grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Nu se accepta copierea, reproducerea in orice modalitate, multiplicarea, alterarea, intervenția asupra formei și conținutului site-urilor web OKCREDIT, inclusiv asupra graficii, formatelor, modalităților de prezentare și structurare a informațiilor, materialelor generate prin intermediul site-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

9. Clauze finale

Nerespectarea termenilor contractuali, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii OKCREDIT pot duce la suspendarea accesului Dumneavoastră la serviciile oferite de OKCREDIT prin intermediul acestui site.