Termeni si Conditii

OKCREDIT IFN SA

 1. Informaţii generale.

OKCREDIT IFN S.A. (denumită în continuare OKCREDIT), cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169, etaj 4, Sector 1, având CIF 45322839 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/21423/2021, înregistrată în Registrul General al IFN ținut de Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-110373/11.03.2022 și în Registrul Special al Băncii Naționale a României cu nr. RS-PJR-41-110141/01.11.2022, este o instituție financiară nebancară care realizează activități de creditare.

Site-ul web https://www.okcredit.ro/ (denumit in continuare website), precum și toate informațiile conținute în acest site aparţin OKCREDIT, care deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului material prezentat în acesta, precum și asupra mărcilor și sloganurilor înregistrate ca atare.

OKCREDIT poate modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Informațiile cuprinse în acest site sunt furnizate exclusiv cu titlu informativ și trebuie utilizate doar în acest scop, ele neputând fi considerate oferte de produse sau servicii financiare și nici nu reprezintă sfaturi sau recomandări pentru investiții sau contractarea unui împrumut sau produs financiar.

OKCREDIT nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele informații eronate, incomplete sau alterate, prin orice mijloace, de către terțe părți și nu raspunde pentru eventualele daune directe/indirecte suportate/pretinse de terți ca urmare a utilizării informațiilor cuprinse în prezentul website.

Produsele și serviciile descrise în acest website, precum și mărcile sau logo-urile prezentate, sunt proprietatea exclusivă a OKCREDIT sau a altor parteneri contractuali ai OKCREDIT, ele neputând fi reproduse sau folosite de către un alt terț, sub sancțiunea legislaţiei aplicabile.

Este interzisă stabilirea de  link-uri către acest website, în orice formă, fără acordul expres, scris şi prealabil al OKCREDIT.

2. Informații utile cu privire la serviciile oferite.

OKCREDIT este o instituție financiară nebancară care acordă credite de consum pentru nevoi personale către persoane fizice.  Contractele de credit oferite de OKCREDIT sunt contracte încheiate la distanță, pentru încheierea cărora sunt utilizate una sau mai multe tehnici de comunicare la distanță. 

După ce veți crea contul de client și veți formula o cerere de acordare credit online, pe website-ul https://www.okcredit.ro/, anexând  documentele și parcurgand procedurile solicitate și această cerere va fi aprobată, vă vor fi  aduse la cunoștință, prin generare online, pe website (în contul de client), și transmitere pe email, după caz, informațiile obligatorii conținute în formularul „Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” precum și proiectul de contract de credit..

Ulterior, Contractul va fi semnat de dumneavoastră prin mijloace electronice (accesând butonul Semnează si introducând codul unic primit prin SMS în acest sens), precum şi electronic de către OKCREDIT, atașându-se o semnătură electronică calificată.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, declarați că întelegeți și sunteți de acord cu faptul că este posibil ca OKCREDIT să nu aprobe cererea de credit și să respingă acordarea creditului. Înțelegeți de asemenea că nu aveți dreptul implicit de a vă fi acordat creditul. OKCREDIT își rezervă dreptul de a respinge cererea de credit fără a prezenta motivele în detaliu.

În vederea accesării serviciilor descrise anterior, prin acceptarea acestor Termeni şi condiţii, vă obligaţi şi garantaţi faptul că datele, informaţiile, documentele şi declaraţiile furnizate sunt reale, complete, exacte si actuale si că veţi menţine şi actualiza aceste date, informații, documente și declarații ori de câte ori vor interveni modificări, notificând OKCREDIT cu privire la acestea.

OKCREDIT îşi rezervă dreptul de a verifica autenticitatea informaţiilor, documentelor si declarațiilor furnizate în condițiile legii. Prin acceptarea Termenilor si condiţiilor, vă exprimaţi acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate.

În cazul în care se constată că datele, informaţiile, declaraţiile și documentele puse la dispoziţie sunt inexacte sau neconforme celor obținute din surse independente, OKCREDIT îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a şterge contul utilizatorului în cauză şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe site.

3. Informații privind crearea contului de client.

 Pentru a putea aplica pentru acordarea unui credit pe website, este necesar să creați un cont de client. Acesta se va crea accesând website-ul, fiind necesar să completaţi o serie de informații care se vor prelua în cererea de credit. Nu vor fi solicitate pentru crearea contului de client alte date și informații decât cele strict necesare completării cererii de credit și încheierii contractului de credit. Având în vedere specificul contractului de credit încheiat cu OKCREDIT, acela de contract la distanță, crearea unui cont de client este obligatorie, acesta reprezentând locul de încheiere a contractului de credit. Contul de client asigură comunicarea intre OKCREDIT şi dumneavoastră, fiind și locul în care vi se transmit  documentele contractuale  (documente și informări contractuale și precontractuale, contracte și formulare, mijloace electronice de semnare etc).

Vă recomandăm să vă alegeţi parole puternice pentru accesarea contului de client, pentru a preîntâmpina accesari ilegale, să nu le divulgați către terțe persoane și să le modificați periodic pentru a preîntâmpina riscurile de acces neautorizat.

 4. Informaţii utile privind efectuarea plăților. Acord privind debitarea cardului bancar.

Acceptând acești Termeni și condiţii, precum și semnând contractul de credit, sunteți de acord cu modalitatea de rambursare prin debitarea de către OKCREDIT a cardului bancar. Sunteți de asemenea de acord ca înainte de încheierea contractului, prin intermediul cererii de credit, să furnizați datele cardului către procesatorul de plăți partener al OKCREDIT, Euplatesc.ro, și că informațiile cu privire la card să fie verificate și validate de către OKCREDIT, autorizându-l pe acesta să efectueze o tranzacție de validare a cardului, fără a presupune costuri pentru dumneavoastră.

Autorizați expres și irevocabil OKCREDIT, pe toată perioada cuprinsă între data încheierii contractului de credit și executarea integrală a tuturor obligațiilor rezultate din acesta,  să debiteze cardul cu sumele datorate la scadență (valoarea totală plătibilă), precum și cu sumele reprezentând dobânzi penalizatoare și alte costuri datorate potrivit dispozițiilor contractuale, după caz.

Se vor putea utiliza de asemenea pentru rambursări oricare din modalitățile de încasare prevăzute în continuare, cu înștiințarea prealabilă a OKCREDIT, fără a vă fi percepute comisioane de către OKCREDIT: debitarea automată a cardului bancar, virament în contul bancar al OKCREDIT, depunere numerar în contul bancar al OKCREDIT.

În ipoteza în care ați achitat sume în plus sau ați achitat sume nedatorate, indiferent de canalul de plată utilizat, vă rugăm să ne contactați pentru clarificarea situației. După clarificarea situației, vi se va solicita să formulaţi o cerere de restituire sume, în scris, cu indicarea sumei de returnat și a contului în care doriți să primiți suma.

Debitările în vederea rambursării sumelor împrumutate și datorate se vor realiza prin intermediul platformei Euplatesc.ro sub rezerva acceptării Termenilor și condițiilor prevăzuți în prezentul document.

Euplatesc.ro asigură funcția de procesator de plăți pentru tranzacțiile cu card bancar realizate în executarea contractului încheiat cu OKCREDIT. Plățile cu cardul online sunt efectuate prin redirecționarea plătitorului către site-ul Euplatesc.ro; redirecționarea asigură confidențialitatea datelor cardului procesat – OKCREDIT nu vizualizează și nu stochează datele cardului utilizat pentru efectuarea rambursărilor.

Pentru efectuarea rambursărilor prin debitarea directă a cardului, plătitorul nu este comisionat; orice comision impus de către procesatorul de plăți, după caz, este suportat integral de către OKCREDIT.

Plațile se efectuează instant, iar procesarea lor este făcută zilnic, pentru ziua precedentă.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât LEI, tranzacțiile se efectuează în LEI, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului din ziua plății.

Pentru utilizarea cu succes a debitării directe pentru sumele datorate în baza contractului de credit, este obligatorie completarea corectă a informațiilor solicitate în procesul de completare a cererii de credit, precum și exprimarea acordului dumneavoastră privind Termenii și condițiile. Exprimarea acordului dumneavoastră cu privire la Termeni și condiții se realizează în mod neechivoc prin aplicarea bifei în caseta dedicată.

5. Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal.

OKCREDIT respectă viața privată a tuturor persoanelor vizate cu care este în contact, indiferent dacă procesarea datelor se realizează în nume propriu sau în numele și pe seama altor persoane. Pentru noi este important ca dumneavoastră să întelegeți ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum și care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate. De aceea, vă îndemnăm să lecturați prezenta Politică de Confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal, care vă va oferi mai multe informații referitor la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către OKCREDIT.

Această Politică de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal stabilește modalitatea în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când controlam independent sau împreună cu alți operatori și deci suntem responsabili cu privire la operațiunea de procesare.

În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, OKCREDIT IFN SA, vă informează:

OKCREDIT, în calitate de Operator, prelucrează datele dumneavoastră în calitate de: clienți/ potențiali clienți/ foști clienți, beneficiari/ potențiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client în relația cu OKCREDIT.

OKCREDIT prelucrează exclusiv datele care îi sunt necesare scopurilor prelucrării.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Operatorul prelucrează următoarele categorii de Date personale, preluate automat prin accesarea website-ului, furnizate de dumneavoastră prin diferite canale, precum dar fără a se limita la telefon, SMS, whatsapp, e-mail, poștă/curier, cont client, cu prilejul formalităților de prezentare a informațiilor obligatorii, ofertare,  încheiere și derulare a prezentului contract de credit și/sau obținute din baze de date publice: Nume și prenume, sex, dată și locul nașterii, cetățenia, date din actele de stare civilă, serie și număr act de identitate (inclusiv prin stocarea copiei cărții de identitate), CNP, adresă domiciliu și/sau reședință, după caz, telefon, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, sursa fondurilor, situație economică și financiară (inclusiv informatii privind comportamentul de plata preluate prin intermediul Biroului de Credit), bunuri deținute, date bancare, imagine, voce, date biometrice, adresa IP, informaţii privind vizita pe website (de exemplu pagini accesate, informații solicitate, data și ora diverselor acţiuni întreprinse pe site, sursa accesului la site, sistem de operare, tipul de dispozitiv de conectare, etc).

Datele speciale

In general nu prelucrăm date speciale, însă este posibil ca în cursul relației contractuale să ne furnizați asemenea date, de exemplu privind sanătatea dumneavoastră sau a membrilor de familie, dar pe care le vom prelucra exclusiv în scopul adoptării deciziei de acordare a creditului sau identificării unor alternative de plată a creditului. Prelucrarea acestor date nu se va realiza automat. Întotdeauna vom lua consimţamântul dumneavoastră expres atunci cand vom colecta astfel de date speciale. Daca ne veti trimite aceste date, vom considera ca v-ati exprimat consimțământul referitor la prelucrarea acestora.

Totodată, pentru îndeplinirea obligației legale privind cunoaşterea clientelei şi prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și implementarea sancțiunilor internaționale, putem prelucra și alte categorii de date sensibile, cum ar fi date biometrice sau date privind condamnările penale, caz în care asociem acestei prelucrări garanțiile speciale prevăzute de lege.

Scopurile prelucrării: OKCREDIT prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin diferite canale, precum dar fără a se limita la telefon, SMS, whatsapp, e-mail, poștă/curier, cont client, preluate automat la interacţiunea cu website-ul sau colectate din alte surse, în vederea prestării serviciilor de creditare ce constituie obiectul său de activitate; datele sunt colectate și prelucrate în diferitele etape aferente  încheierii contractului de creditare, după cum urmează: crearea contului de utilizator, cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare, semnarea acordurilor legale și a contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, activitate de colectare/ cesiune/ executare silita a creanțelor restante. De asemenea, utilizăm datele de navigare în website în vederea analizei și îmbunătățirii modului în care utilizatorii interacționează cu website-ul.Totodată, în măsura în care v-ați exprimat în mod expres consimțământul, datele pot fi prelucrate în scopul derulării activităților de marketing. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și în scopul îndeplinirii unor obligații legale, precum cele fiscale, contabile, privind privind auditul intern și statutar, protecția consumatorilor sau prevenirea și combaterea spălării banilor și implementarea sancțiunilor internaționale, sau obligații de raportare către  autoritățile de reglementare.

Necesitatea prelucrării Datelor personale

În situaţia in care refuzaţi prelucrarea Datelor personale menţionate pentru scopurile stipulate mai sus, Operatorul va fi in imposibilitatea de a iniţia raporturi juridice cu dumneavoastră sau de a le continua, întrucât este în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul financiar-nebancar privind cunoaşterea clientelei, a cerinţelor prudenţiale şi a altor reglementări legale, inclusiv de a analiza, de a încheia/ derula/ executa contractul solicitat de dumneavoastră.

În situaţia în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea Datelor dumneavoastră personale în scop de marketing, sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul obţinerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile şi produsele oferite sau achiziţionate, relaţia contractuală dintre dumneavoastră şi Operator nu va fi afectată în niciun fel.

Temeiul legal al prelucrării: Temeiul prelucrării este constituit din: (1) consimțământul dumneavoastră exprimat în mod liber și explicit, privind datele necesare activității de marketing, identificarea unor alternative de plată a creditului și pentru crearea contului utilizator, sau pentru prelucrarea categoriilor speciale de date (2)  încheierea și executarea, la solicitarea dumneavoastră, a contractului de credit si/sau obligatia legală a Operatorului, pentru operațiunile de cunoașterea clientului, analiza bonității clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, încasări asociate contractelor de credit, (3) interesul legitim al operatorului pentru activitatea de colectare/ cesiune de creanțe/ executare silită a creanțelor restante, pentru verificarea solvabilității la institutiile abilitate, pentru protejarea drepturilor Operatorului în fața instanțelor de judecată/autorităților publice, pentru analiză mod de interacțiune website în scopul îmbunătățirii acestuia, (4) îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile (legislația specifică în domeniul creditării, legislația privind prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanţării terorismului, legislația sectorială, legislația privind protecția consumatorilor), pentru cunoașterea clientului, analiza bonității clientului, evaluarea riscului, păstrarea datelor ulterior încetării contractului, audit.

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătura cu contractul de credit și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, OKCREDIT poate comunica datele dumneavoastră către autorități și organisme publice, operatori, terți sau împuterniciții săi sau altor categorii de destinatari, după cum urmează:

- Pentru îndeplinirea unor cerințe legale sau la solicitarea acestora, către: Banca Națională a României, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, auditori interni și statutari, alte autorități de stat;

- Pentru analiza bonității și evaluarea riscului, către Agenția Națională  de Administrare Fiscală și Biroul de Credit;

- Furnizori de servicii (inclusiv consultanți, experți, contabili, notariate, case de avocatură, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT şi cloud, furnizori de servicii de identificare la distanță prin mijloace video,  funizori de servicii de monitorizare privind sancțiunile internaționale si prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, furnizori de servicii de marketing, societăți de arhivare, instituții bancare, procesator de plăţi etc);

- La solicitarea expresă: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, autoritatea judecatorească, autorități publice centrale și locale, poliție, organizații de cercetare a pieței.

Categoriile de împuterniciți:

Transmiterea datelor se face în funcție de situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și asigurându-ne prin intermediul contractului încheiat cu privire la respectarea cerințelor Regulamentului. În plus, împuterniciții se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv în ceea ce privește cerința ștergerii sau returnării datelor). 

De reținut: Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni comerciale și de cele mai multe ori este vorba despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigură tehnologia prin care Operatorul să-și poată îndeplini atribuțiile. 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților și nu este obligatoriu ca toți împuterniciții să fie utilizați în vederea prelucrării datelor dumneavoastră.

Categorii de împuterniciți: Firma de contabilitate, audit intern și statutar (România); Firma de găzduire servere (România); Firma de soft gestiune și contabilitate (România); Firma de colectare creanțe (România); Birouri executori judecătorești/societăți de avocatură (România); Instituții bancare (România); Furnizori de servicii de comunicații (România); Furnizori de servicii de identificare video la distanță si monitorizare a listelor de sancțiuni internaționale (România).

Acest tip de comunicare este ocazională sau permanentă, în funcție de situație.

Durata prelucrării: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, regulamentele BNR, termenele de arhivare stabilite prin legea arhivării, legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor, legislația privind protecția consumatorilor, termenul general de prescripţie civilă şi termenul de prescripţie penală care curg de la data achitării integrale a creditului. Pentru cazurile de prelucrare care se realizează exclusiv pe baza consimțământului,  precum prelucrarea în scop de marketing, retragerea consimțământului duce la încetarea prelucrării.

Ca regulă, Datele personale sunt prelucrate pe durata de valabilitate a contractelor incheiate, la care se adaugă 5 ani de la incetarea relaţiei contractuale, dacă printr-o prevedere legală aplicabilă sau prin politica interna de retenție a datelor nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai indelungată.

În cazul în care nu s-a încheiat o relaţie contractuală cu dumneavoastră, conform legislaţiei pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor (Legea nr. 129/2019), Datele personale se vor păstra pentru o durată de 5 ani.

Dacă prelucrarea este efectuată exclusiv pe baza consimţământului, în situaţia în care vă retrageţi consimţământul, datele personale nu vor mai fi prelucrate pentru scopul în care consimţământul a fost acordat, din momentul retragerii.

 

Transferul Datelor personale. Transferul internaţional.

 

Ca regulă, Datele personale sunt prelucrate pe teritoriul Romaniei. Există posibilitatea ca Datele sa fie transferate către entitaţi din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, sau să utilizăm prestatori terţi de servicii care ar putea accesa Datele personale  din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European. În acest caz, Datele personale beneficiază de toate garanţiile oferite de Regulament.

În situaţia transmiterii Datelor personale către un stat terţ, din afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, sau a utilizării unor prestatori terţi de servicii care ar putea accesa Datele personale  din afara spaţiului Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European, inclusiv din Statele Unite ale Americii, ne vom asigura că Datele personale sunt prelucrate în siguranţa şi protejate. În acest sens, ne vom asigura că orice destinatar provine dintr-un stat pentru care Comisia Europeană a recunoscut un nivel adecvat de protecţie sau că destinatarul a semnat clauze standard pentru transferuri internaţionale adoptate de Comisia Europeana.

Datele personale supuse transferurilor internaţionale sau intracomunitare vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și transmise.

Prelucrare date personale în scop de marketing 

În măsura în care ați fost de acord, manifestându-vă consimțământul în mod explicit, OKCREDIT și/sau partenerii săi pot prelucra în scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nașterii, adresa, adresa e-mail, număr de telefon.  

Pentru îndeplinirea scopului de marketing direct, OKCREDIT, prin departamentele specializate, selectează si analizează(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal menționate anterior. În afară de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupație, domeniul ocupației, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat etc., cu mențiunea că nu este utilizat concomitent întregul set de date.

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitații la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricăror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client,  personalizarea comunicării cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii și altele asemenea. Daca v-ați exprimat dezacordul (respectiv dacă nu v-ați manifestat expres consimțământul în acest sens), datele dvs nu vor fi prelucrate în scop de marketing direct.

(2)„creare de profiluri” înseamnă orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situația economică, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă.

(3) Selecția și analiza nu sunt scopuri diferite de scopul inițial, nici operațiuni de prelucrare de sine-stătătoare, ci modalități prin care se realizează scopul de marketing direct. 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că oricând pe durata prelucrării datelor puteți retrage consimțământul dumneavoastră privind prelucrarea în scop de marketing, direct din contul de client Okcredit sau prin intermediul unui e-mail/adresă scrisă adresate operatorului, ceea ce nu va influența în niciun fel încheierea sau executarea contractului de credit.

Drepturile persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor personale

Conform Regulamentului general privind protecția datelor 679/2016, dumneavoastră  beneficiați  de dreptul de acces la date, de informare, de rectificare, de ștergere sau uitare, de portabilitate a datelor, de restricționarea prelucrării și de opoziție.

Dreptul la informare:

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea și utilizarea datelor lor personale, fapt care se realizează prin intermediul prezentei note de informare.

Dreptul de acces:

Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale și informații suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor să cunoască și să verifice legalitatea prelucrării.

Dreptul de rectificare:

Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul de ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

Dreptul persoanelor fizice de a le fi șterse datele cu caracter personal, în masura în care prelucrarea este ilegală, nu mai subzista temeiurile prelucrării etc. Dreptul la ștergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".

Dreptul de portabilitate:

Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor să obțină, să reutilizeze și să le fie transmise datele lor personale către un alt operator, în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul la opoziție:

Persoanele fizice au dreptul să se opună la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autorității publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) și prelucrarea în scopul cercetării științifice / istorice și al statisticilor.

Dreptul de restricționare a prelucrării:

Din momentul în care ați cerut rectificarea datelor dumneavoastră, sau dacă ați obiectat cu privire la procesare și până vom putea să investigăm situația sau să confirmăm acuratețea datelor dumneavoastră (sau să le rectificăm conform instrucțiunilor), sunteți îndreptăţit să solicitați restricţionarea procesării.

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea de date personale în acest scop, aveți dreptul de a vă retrage oricând acest consimțământ.

În plus față de drepturile menționate anterior, aveți dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi mai multe informații despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și despre procedurile de petiționare ale acesteia la adresa https://www.dataprotection.ro/. Totodată, aveți dreptul de a exercita acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în privința datelor cu caracter personal au fost încălcate ca urmare a prelucrării acestora fără a se respecta prevederile GDPR.

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm sa ne informați în cel mai scurt timp posibil.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionațe mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti să contactați OKCREDIT la adresa de e-mail: [email protected], în atentia Responsabilului cu Protectia Datelor și/sau la adresa poștală menționată mai jos:

Societatea - OKCREDIT IFN SA

Adresa: București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, etaj 4

Telefon . contact: 031.9036

Adresa e-mail: [email protected]

DPO

Adresa: București, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, etaj 4

Telefon contact: 031.9036

Adresa e-mail: [email protected]

Proces decizional automatizat

Deciziile automate sunt definite ca decizii privind persoanele vizate care se bazeaza exclusiv pe prelucrarea automată a Datelor personale şi care produc efecte juridice sau care afectează in mod semnificativ persoanele vizate.  Ca regulă, OKCREDIT nu utilizează procesul decizional automatizat, astfel cum este descris mai sus. OKCREDIT nu isi bazează decizia de a vă finanţa exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6. Declarația privind beneficiarul real și calitatea de persoană expusă public

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați pe proprie raspundere că sunteți beneficiarul real al sumelor de bani pe care le-ați solicitat cu titlu de împrumut și vă obligați să comunicați de îndată către OKCREDIT orice modificare aparută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord că acordarea împrumutului este condiționată de calitatea dumneavoastră de beneficiar real al sumei obținute. În sensul legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică în numele ori în interesul căreia se realizează, direct sau indirect, tranzacția pentru care ați apelat la OKCREDIT, respectiv creditul solicitat.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, declarați de asemenea  pe proprie raspundere că nu sunteți persoană expusă public (șef de stat, șef de guvern, ministru, secretar de stat, parlamentar, membru în organele de conducere ale partidelor politice, membru al curtii constitutionale, membru al curtii supreme, membru al unei instanțe de nivel înalt, ale carei hotărâri se pot ataca doar în căi extraordinare, membru al organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membru al organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale,  ambasador,  însărcinat cu afaceri, ofiţer superior în forţele armate, membru al consiliilor de administraţie sau al consiliilor de supraveghere, sau persoană care deţine funcţii de conducere în regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat sau companii naţionale, director, director adjunct sau membru al consiliului de administraţie sau membru al organelor de conducere în cadrul unei organizaţii internaţionale), membru de familie al unei asemenea persoane (soț, soție, concubin/ă, copil si soț/soție/concubin/ă a acestuia, parinte) sau persoană cunoscută ca asociat apropiat  cu o astfel de persoană. Vă obligați să comunicați de îndată către OKCREDIT orice modificare aparută cu privire la cele declarate. Înțelegeți si sunteți de acord ca acordarea împrumutului este conditionață de calitatea de a nu fi persoană expusă public, membru de familie al aceastuia sau asociat apropiat cu o astfel de persoană.

7. Cookies

Site-ul https://www.okcredit.ro/ utilizează cookie-uri.

Acest website folosește cookie-uri atât cookie-uri proprii cât și cookie-uri de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile utilizate pe prezentul site oferă un feedback valoros și ne ajută în încercarea de a imbunătăți experiența online. Site-ul folosește cookie-uri, pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Informațiile obținute din aceste cookie-uri nu sunt stocate în baza de date și odată cu închiderea browserului cookie-urile sunt șterse din calculatorul utilizatorului.

Ce este un “cookie”?

Prin "cookie" se înțelege un fisier text care conține informații privitoare la activitatea unui anumit utilizator de site (pagini vizitate, data și ora vizitării, informații privind autentificarea pe site). Colectarea acestor date se face exclusiv în scopul asigurării securității datelor colectate prin intermediul site-ului, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de OKCREDIT clienților săii. Fiecare browser accepta implicit "cookies".

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

    Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare)

    Cookie-uri Persistente – Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență placută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, poți lua măsurile necesare de securitate astel încât să poți naviga cu încredere pe internet.  Mai multe detalii referitoare la Cookies poți afla pe https://allaboutcookies.org/.

8. Raspunderea OKCREDIT si limitele acesteia

Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul website-ului se face pe propria răspundere a utilizatorului. OKCREDIT este absolvit in mod expres de orice răspundere rezultată din utilizarea necorespunzătoare sau contrară instrucțiunilor cuprinse in site.

OKCREDIT nu oferă nicio garanţie că serviciile furnizate prin intermediul website-ului îndeplinesc toate așteptările utilizatorilor şi nici faptul ca serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori ori că erorile de program vor fi corectate.

OKCREDIT nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte, inclusiv, dar nu limitat la beneficiul nerealizat sau daune morale, rezultând din utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor furnizate prin site, accesul neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului, declaraţiile sau acţiunile neautorizate ale unei terţe părti asupra serviciilor furnizate prin website.

OKCREDIT nu va fi obligat a se conforma obligaţiilor prevazute in Termeni şi condiții, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care OKCREDIT nu este responsabil.

9. Copyright

OKCREDIT deține drepturile legale privind marca, grafica, forma, modalitatea de prezentare, conţinutul website-ului https://www.okcredit.ro/, precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare. Nu se acceptă copierea, reproducerea în orice modalitate, multiplicarea, alterarea, intervenția asupra formei și conținutului website-ului, inclusiv asupra graficii, formatelor, modalităților de prezentare și structurare a informațiilor, materialelor generate prin intermediul website-ului, sub sancțiunile prevăzute de lege.

10. Clauze finale

Notificările/ comunicările adresate utilizatorilor vor fi facute pe cale electronica, prin e-mail, in contul de client sau prin SMS. OKCREDIT poate notifica schimbarea Termenilor și condițiilor sau alte anunțuri de interes pentru utilizatori inclusiv prin afişarea de înştiinţări pe website.

Termenii și condițiile, precum și orice disputa legată de acestea sunt guvernate si interpretate conform legii române și jurisdicţiei instanţelor judecatoreşti române competente din București.

Dacă acest website este accesat din afara României, riscul și răspunderea pentru respectarea legilor ţării din care se realizează accesul aparţin utilizatorului.

Nerespectarea Termenilor și condițiilor, frauda sau orice comportament care aduce prejudicii OKCREDIT pot duce la suspendarea accesului utilizatorului la serviciile oferite de OKCREDIT prin intermediul acestui website.

Termenii și condițiile completează prevederile contractului de credit. In cazul in care apar diferenţe între prevederile acestora şi contractul de credit, se vor aplica prevederile contractului de credit.

Prin accesarea si completarea datelor dumneavoastră pe acest website acceptaţi condiţiile de mai sus. In cazul in care nu doriţi sa fiti angajaţi şi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest website.

 

 

whatsapp Suntem pe WhatsApp