Prelucrarea datelor

 

NOTA DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, OKCREDIT IFN SA, va informeaza:

 

OKCREDIT, in calitate de operator, prelucreaza datele dumneavoastra in calitate de: clienti/potentiali clienti/fosti clienti, beneficiari/potentiali beneficiari ai contractului de creditare, persoane desemnate de client in relatia cu OKCREDIT.

OKCREDIT prelucreaza exclusiv datele care ii sunt necesare scopurilor prelucrarii.

Scopurile prelucrarii: OKCREDIT prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sau colectate din alte surse in vederea prestarii serviciilor de creditare ce constituie obiectul sau de activitate; datele sunt colectate si prelucrate in diferitele etape aferente  incheierii contractului de creditare, dupa cum urmeaza: crearea contului de utilizator, cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea acordurilor legale si a contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, activitate de colectare/cesiune/executare silita a creantelor restante. Totodata, in masura in care v-ati exprimat in mod expres consimtamantul, datele pot fi prelucrate in scopul derularii activitatilor de marketing. Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate si in scopul indeplinirii unor obligatii legale, precum cele fiscale, contabile, privind privind auditul intern si statutar, protectia consumatorilor sau prevenirea si combaterea spalarii banilor si implementarea sanctiunilor internationale.

Datele speciale

In general nu prelucram date speciale, insa este posibil ca in cursul relatiei contractuale sa ne furnizati asemenea date, de exemplu privind sanatatea dvs., dar pe care le vom preluca exclusiv  in scopul indentificarii unor alternative de plata a creditului.

 

Temeiul legal al prelucrarii: Temeiul prelucrarii este constituit din: (1) consimtamantul dumneavoastra exprimat in mod liber si explicit, privind datele necesare activitatii de marketing, identificarea unor alternative de plata a creditului si pentru crearea contului utilizator, (2)  incheierea si executarea, la solicitarea dumneavoastra, a contractului de credit, pentru operatiunile de cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului,  evaluarea riscului, ofertare,  semnarea contractului de creditare, tragerea creditului, administrarea creditului, incasari asociate contractelor de credit, (3) interesul legitim al operatorului pentru activitatea de colectare/cesiune de creante/executare silita a creantelor restante, (4) indeplinirea obligatiilor legale aplicabile (legislatia specifica in domeniul creditarii, legislatia privind spalarea banilor si combaterii actelor de terorism, legislatia sectoriala, legislatia privind protectia consumatorilor) pentru cunoasterea clientului, analiza bonitatii clientului,  evaluarea riscului, pastrarea datelor ulterior incetarii contractului, audit.

 

Categoriile de destinatari: Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de creditare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, OKCREDIT poate comunica datele dumneavoastra catre autoritati si organisme publice, operatori, terti sau imputernicitii sai sau altor categorii de destinatari, dupa cum urmeaza:

 • Pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea acestora, catre: Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, auditori statutari, alte autoritati de stat;
 • Pentru analiza bonitatii si evaluarea riscului, catre Agentia Nationala  de Administrare Fiscala si Biroul de Credit;
 • Furnizori de servicii (inclusiv consultanti, experti, notariate, case de avocatura, firme de colectare, executori, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, societati de arhivare, institutii bancare);
 • La solicitarea expresa: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale si locale, politie, organizatii de cercetare a pietei.

 

Categoriile de imputerniciti

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne prin intermediul contractului incheiat cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. In plus, imputernicitii se supun prevederilor Regulamentului similar operatorilor (inclusiv in ceea ce priveste cerinta stergerii sau returnarii datelor). 

 

De retinut: Folosirea imputernicitilor este justificata de ratiuni comerciale si de cele mai multe ori este vorba despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare si asigura tehnologia prin care Operatorul sa-si poata indeplini atributiile. 

Datele nu sunt transmise concomitent tuturor imputernicitilor si nu este obligatoriu ca toti imputernicitii sa fie utilizati in vederea prelurarii datelor dumneavoastra.

Categorii de imputerniciti:

 • Firma de contabilitate (Romania)
 • Firma de gazduire servere (Romania)
 • Firma de soft contabil (Romania)
 • Firma de colectare creante (Romania)
 • Birouri executori judecatoresti/societati de avocatura (Romania)
 • Institutii bancare (Romania)
 • Furnizori de servicii de comunicatii (Romania)

Acest tip de comunicare este ocazionala sau permanenta, in functie de situatie.

 

Durata prelucrarii: Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala, pana la indeplinirea obligatiilor contractuale, regulamentele BNR, termenele de arhivare stabilite prin legea arhivarii, legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, legislatia privind protectia consumatorilor. Pentru cazurile de prelucrare care se realizeaza exclusiv pe baza consimtamantului,  precum prelucrarea in scop de marketing direct, retragerea consimtamantului duce la incetarea prelucrarii.

 

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus (cu exceptia prelucrarii in scop de marketing), vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre,  nu vom putea să incheiem contractele de creditare  pe care ni le solicitati sau nu vom putea executa contractul de creditare in care sunteti/veti fi parte. Pe parcursul colectarii datelor cu caracter personal, campurile obligatorii vor fi marcate distinct.

 

 

Prelucrare date personale in scop de marketing direct 

In masura in care ati fost de acord, manifestandu-va consimtamantul in mod explicit, OKCREDIT si/sau partenerii sai pot prelucra in scop de marketing direct(1), pentru crearea de profiluri(2), datele cu caracter personal precum: nume, data nasterii, adresa, adresa e-mail, numar de telefon.  

Pentru indeplinirea scopului de marketing direct, OKCREDIT, prin departamentele specializate, selecteaza si analizeaza(3) una sau mai multe dintre datele cu caracter personal mentionate anterior. In afara de acestea, mai pot fi utilizate: sex, statut marital, ocupatie, domeniul ocupatiei, venit, angajator, date socio-demografice, adresa IP, date despre comportamentul online (pagini web vizitate), date despre dispozitivul utilizat, cu mentiunea ca nu este utilizat concomitent intregul set de date.

 

(1) Marketing direct presupune transmiterea de oferte comerciale, newslettere, invitatii la campanii, personalizarea ofertelor, administrarea oricaror programe de loialitate sau recompensare a consumatorilor asociate contului de Client,  personalizarea comunicarii cu clientii sai utilizand date personale legate de istoricul clientilor, optiuni anterioare sau preferinte de produse sau servicii si altele asemenea. Daca v-ati exprimat dezacordul (respectiv daca nu v-ati manifestat expres consimtamantulin acest sens), datele dvs nu vor fi prelucrate in scop de marketing direct.

 

(2)„creare de profiluri” inseamna orice forma de prelucrare a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevede aspecte privind situatia economica, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva.

(3) Selectia si analiza nu sunt scopuri diferite de scopul initial, nici operatiuni de prelucrare de sine-statatoare, ci modalitati prin care se realizeaza scopul de marketing direct. 

 

Va rugam sa luati in considerare faptul ca oricand pe durata prelucrarii datelor puteti retrage consimtamantul dumneavoastra privind prelucrarea in scop de marketing, prin intermediul unui e-mail adresat operatorului sau prin adresa scrisa, ceea ce nu va influenta in niciun fel incheierea sau executarea contractului de credit.

 

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale

 

Conform Regulamentului general privind protectia datelor 679/2016, dumneavoastra  beneficiati  de dreptul de acces la date, de informare, de rectificare, de stergere sau uitare, de portabilitate a datelor, de restrictionarea prelucrarii si de opozitie.

Dreptul la informare:

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate cu privire la colectarea si utilizarea datelor lor personale, fapt care se realizeaza prin intermediul prezentei note de informare.

 

Dreptul de acces:

Persoanele fizice au dreptul de a accesa datele personale si informatii suplimentare. Dreptul de acces permite persoanelor sa cunoască si sa verifice legalitatea prelucrarii.

 

Dreptul de rectificare:

Dreptul persoanelor fizice de a rectifica datele personale inexacte sau de a le completa daca acestea sunt incomplete.

 

Dreptul de stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”):

Dreptul persoanelor fizice de a le fi sterse datele cu caracter personal, in masura in care prelucrarea este ilegala, nu mai subzista temeiurile prelucrarii etc. Dreptul la stergere este, de asemenea, cunoscut ca "dreptul de a fi uitat".

 

Dreptul de portabilitate:

Dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor sa obtina, sa reutilizeze si sa le fie transmise datele lor personale catre un alt operator, in scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii. In cazul in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dvs. cu caracter personal.

 

Dreptul la opozitie:

Persoanele fizice au dreptul să se opuna la: prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public / exercitarea autoritatii publice (inclusiv profilarea), marketing direct (inclusiv profilare) si prelucrarea in scopul cercetării stiintifice / istorice si al statisticilor.

 

Dreptul de restrictionare a prelucrarii:

Din momentul în care ați cerut rectificarea datelor dumneavoastră, sau dacă ați obiectat cu privire la procesare și până vom putea să investigăm situația sau să confirmăm acuratețea datelor dumneavoastră (sau să le rectificăm conform instrucțiunilor), sunteți îndreptăţit să solicitați restricţionarea procesării.

 

 

Drepturi legate procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri:

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masură semnificativa.

In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale in acest scop, aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

In plus fata de drepturile mentionate anterior, aveti dreptul de a depune, direct sau printr-un mandatar, o plangere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi mai multe informații despre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și despre procedurile de petiționare ale acesteia la adresa www.dataprotection.ro. Totodată, aveți dreptul de a exercita acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în privința datelor cu caracter personal au fost încălcate ca urmare a prelucrării acestora fără a se respecta prevederile GDPR.

Daca unele din datele dumneavoastră sunt incorecte sau neactualizate, va rugam sa ne informati in cel mai scurt timp posibil.

 

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti să contactati OKCREDIT la adresa de e-mail: [email protected], in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor si/sau la adresa postala mentionata mai jos:

 

 

Societatea - OKCREDIT IFN SA

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, etaj 4
 • Reg. Com. nr.: J40/21423/2021
 • CUI: 45322839
 • Nr. contact: 031.9036
 • Adresa e-mail: [email protected]

 

DPO

 • Adresa: Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, nr. 169, etaj 4
 • Nr. contact: 031.9036
 • Adresa e-mail: [email protected]

 

 

 

3

 

whatsapp Suntem pe WhatsApp